Xu hướng

Quy định về giấy phép lái xe quốc tế

Quy định về giấy phép lái xe quốc tế tại Việt Nam. Hướng dẫn các quy định về cấp đổi, sử dụng GPLX quốc tế qua mạng.

Quy định về giấy phép lái xe quốc tế được Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành ngày 06/07/2025 theo thông tư 29/2015/TT-BGTVT. Cũng theo thông tư này Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam ban hành các quy định về giấy phép lái xe quốc tế IDP do Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam cấp với những điều khoản sau đây.

Những bài viết có thể bạn quan tâm!

Quy định về giấy phép lái xe quốc tế cho đối tượng người được cấp GPLX quốc tế

Đối tượng được cấp giấy phép lái xe quốc tế theo quy đinh là:

 • Đối tượng quy định về giấy phép lái xe quốc tế phải là người Việt Nam có hộ chiếu Việt Nam, người nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài và phải có thẻ thường trú tại Việt Nam.
 • Phải có Giấy phép lái xe quốc gia do Việt Nam cấp bằng vật liệu PET còn giá trị sử dụng.
 • Quy định về cấp giấy phép lái xe quốc tế và khi sử dụng phải mang theo GPLX quốc tế IDP và giấy phép lái xe quốc gia phù hợp với hạng bằng khi tham gia giao thông trên lãnh thổ 85 quốc gia có tham gia Công ước Viên (Vienna) 1968.
 • Theo quy định, Giấy phép lái xe quốc tế IDP do Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam cấp không có giá trị sử dụng trong lãnh thổ Việt Nam.

Quy định về mẫu – hình ảnh – đặc điểm giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp

Quy định về giấy phép lái xe quốc tế với mẫu giấy phép lái xe quốc tế là một quyển sổ có kích thước khổ A6 (148mm x 105mm), có ký hiệu bảo mật chống làm giấy phép lái xe quốc tế giả, bìa bên ngoài có màu xám và những trang bên trong theo quy định có màu trắng.

Quy định về giấy phép lái xe quốc tế gồm 9 trang thông tin cụ thể các trang như sau:

 • Trang nhất hay còn gọi là trang bìa, trang này ghi thông tin cơ bản của giấy phép lái xe quốc tế được in song ngữ gồm 2 ngôn ngữ là Tiếng Việt và tiếng Anh;
quy định về giấy phép lái xe quốc tế
Quy định về giấy phép lái xe quốc tế – Trang bìa giấy phép lái xe quốc tế IDP
 • Trang 2 quy định về giấy phép lái xe quốc tế với phạm vi sử dụng được in song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh;
 • Trang 3 quy định về giấy phép lái xe quốc tế đây là phần khai về thông tin cá nhân của người sở hữu giấy phép lái xe cũng như phân hạng giấy phép lái xe quốc tế được in bằng tiếng Việt;
Quy định về giấy phép lái xe quốc tế
Quy định về giấy phép lái xe quốc tế – Trang 2 phạm vi sử dụng – Trang 3 thông tin người sở hữu và hạng bằng
 • Trang 4 là trang được Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam để trống;
 • Trang 5 quy định về giấy phép lái xe quốc tế đây là phần khai về thông tin cá nhân của người sở hữu giấy phép lái xe cũng như phân hạng giấy phép lái xe quốc tế được in bằng tiếng Anh;
Quy định về giấy phép lái xe quốc tế
Quy định về giấy phép lái xe quốc tế – Trang trống và trang thông tin và hạng giấy phép lái xe bằng tiếng Anh
 • Trang 6 quy định về giấy phép lái xe quốc tế đây là phần khai về thông tin cá nhân của người sở hữu giấy phép lái xe cũng như phân hạng giấy phép lái xe quốc tế được in bằng tiếng Nga;
 • Trang 7 quy định về giấy phép lái xe quốc tế đây là phần khai về thông tin cá nhân của người sở hữu giấy phép lái xe cũng như phân hạng giấy phép lái xe quốc tế được in bằng Tây Ban Nha;
Quy định về giấy phép lái xe quốc tế
Quy định về giấy phép lái xe quốc tế – Trang thông tin và hạng giấy phép lái xe bằng tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha
 • Trang 8 quy định về giấy phép lái xe quốc tế đây là phần khai về thông tin cá nhân của người sở hữu giấy phép lái xe cũng như phân hạng giấy phép lái xe quốc tế được in bằng tiếng Pháp;
 • Trang 9 quy định về giấy phép lái xe quốc tế đây về hạng xe được phép điều khiển bằng tiếng Pháp;
quy định về giấy phép lái xe quốc tế
Quy định về giấy phép lái xe quốc tế – Trang thông tin và hạng giấy phép lái xe bằng tiếng Pháp

Quy định về số giấy phép lái xe quốc tế gồm ký hiệu phân biệt quốc gia của Việt Nam đối với gia thông quốc tế là Việt Nam và 12 chữ số sau được quy định là số giấy phép lái xe quốc gia.

Quy định về giấy phép lái xe quốc tế IDP Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam cấp không quá 03 năm, kể

Giấy phép lái xe quốc tế có thời hạn kể từ ngày cấp bằng đến ngày giấy phép lái xe quốc tế không quá 03 năm và phải phù hợp với thời hạn còn hiệu lực của giấy phép lái xe quốc gia.

Quy định về giấy phép lái xe quốc tế khi sử dụng GPLX quốc tế tham gia giao thông

Để tham gia giao thông an toàn, hợp pháp và không bị làm khó tại các nước thành viên tham gia Công ước Vienna 1968 thì người tham gia giao thông phải mang theo các loại giấy tờ sau:

 • Giấy đăng ký xe
 • Giấy phép lái xe quốc tế IDP do Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam cấp
 • Giấy phép lái xe quốc gia đối với người điều khiển xe cơ giới
 • Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới
 • Giấy bảo hiểm chứng nhận trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Quy định về thời hạn giấy phép lái xe quốc tế Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam – IDP

 • Quy định về thời hạn giấy phép lái xe quốc tế IDP Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam cấp theo Công ước 1949 thì thời hạn giấy phép lái xe quốc tế chỉ có thời hạn 1 năm.
 • Theo Công ước Viên (Vienna) 1968 quy định thời hạn giấy phép lái xe quốc tế chỉ có thời hạn duy nhất theo quy định là 3 năm.

Quy định về thời hạn bị tước giấy phép lái xe quốc tế IDP

Bộ Công An ngày 04/01/2016 theo điều 17, thông tư số 02/2016/TT-BCA quy định: Người có quốc tịch nước ngoài khi sử dụng giấy phép lái xe quốc tế tại Việt Nam nếu vi phạm luật giao thông đường bộ Việt Nam thì có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe quốc tế với thời hạn bị bước GPLX quốc té không quá thời gian người nước ngoài lái xe được cấp phép cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.

Văn phòng Doanh Nhân Việt hy vọng với những chia sẻ trên đây, Quý khách sẽ hiểu rõ những quy định về giấy phép lái xe quốc tế và giấy phép lái xe quốc gia, từ đó có thể đăng ký hồ sơ, thủ tục xin cấp đổi và sử dụng giấy phép lái xe quốc tế đúng luật, an toàn và hợp pháp tại Việt Nam cũng như 85 quốc gia tham gia Công ước Viên (Vienna) 1968.

Quy định về giấy phép lái xe quốc tế khi sử dụng tại Việt Nam

Người có quốc tịch nước ngoài khi sử dụng giấy phép lái xe quốc tế tham gia giao thông tại Việt Nam hoặc lái xe tại các nước tham gia Công ước Viên thì khi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên lãnh thổ Việt Nam nói riêng và các nước thành Viên Công ước 1968 nói chung phải tuân thủ pháp luật giao thông được bộ. Để sử dụng giấy phép lái xe quốc tế IDP hợp pháp tại Việt Nam thì người nước ngoài cần mang theo các giấy tờ sau đây:

 • Giấy phép lái xe quốc tế IDP được cấp theo Công ước Viên 1968 (Vienna);
 • Giấy phép lái xe quốc gia là giấy phép lái xe nước ngoài hợp pháp và còn hiệu lực sử dụng được cấp phù hợp với hạng xe điều kiển.

Khi tham gia gia thông nếu Cảnh Sát Giao Thông kiểm tra thì người tham gia giao thông thì theo quy định về giấy phép lái xe quốc tế thì người điều khiển phương tiện phải xuất trình giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước Vienna cấp, đồng thời xuất trình giấy phép lái xe quốc gia được cấp phù hợp với hạng xe điều khiển kèm theo thì mới có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Đổi giấy phép lái xe quốc tế ở đâu?

Quý khách cần hỗ trợ các vấn đề liên quan đến giấy phép lái xe quốc tế cũng như:

 • Quy định về giấy phép lái xe quốc tế
 • Quy định về sử dụng bằng lái xe quốc tế
 • Quy định về bằng lái xe quốc tế
 • Quy định về đổi bằng lái xe quốc tế
 • Quy định về cấp bằng lái xe quốc tế
 • Quy định sử dụng giấy phép lái xe quốc tế

Xin liên hệ trực tiếp Văn phòng Doanh Nhân Việt theo thông tin dưới đây.

 • Giải đáp thắc mắc quy định về giấy phép lái xe quốc tế tại TPHCM: 459 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TPHCM
 • Hỗ trợ tư vấn các quy định về giấy phép lái xe quốc tế tại Hà Nội: Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Quy định về giấy phép lái xe quốc tế tại Bình Dương, Đồng Nai, Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Giang, Bắc Ninh, Tiền Giang, Long An, Vũng Tàu, Khánh Hòa,… xin liên hệ Zalo/ Viber: 0938-32-44-55 hoặc 0932-100-040 hoặc Email: doibanglaixe459@gmail.com.
 • Trang thông tin quy định đổi giấy phép lái xe quốc tế IAA – IDP: https://doibanglaixenuocngoai.vn/
 • Tham khảo chi tiết các quy định về giấy phép lái xe quốc tế tại bài viết: https://doibanglaixenuocngoai.vn/quy-dinh-ve-giay-phep-lai-xe-quoc-te.html
Từ khóa liên quan được nhiều người tìm kiếm: quy dinh ve giay phep lai xe quoc te
giấy phép lái xe quốc tế giấy phép lái xe quốc tế tại việt nam
cấp giấy phép lái xe quốc tế quy định về bằng lái xe quốc tế
quy định về giấy phép lái xe quốc tế quy định về đổi bằng lái xe quốc tế
quy định về sử dụng bằng lái xe quốc tế quy định về cấp bằng lái xe quốc tế việt nam cấp
quy định sử dụng giấy phép lái xe quốc tế quy định về giấy phép lái xe quốc tế tổng cục đường bộ
quy định về giấy phép lái xe quốc tế iaa quy định về giấy phép lái xe quốc tế mỹ cấp
quy định về giấy phép lái xe quốc tế idp quy định về giấy phép lái xe quốc tế hiệp hội ô tô quốc tế iaa
quy định về giấy phép lái xe quốc tế tại văn phòng doanh nhân việt quy định về giấy phép lái xe quốc tế tại việt nam
quy định về giấy phép lái xe quốc tế tại tphcm quy định về giấy phép lái xe quốc tế tại hà nội
quy định về gplx quốc tế quy định về giấy phép lái xe quốc tế theo công ước viên
quy định về bằng lái xe quốc tế quy định về giấy phép lái xe quốc tế sử dụng 85 quốc gia
Hotline/ Zalo/ Viber: 0932100040 – wWw.doibanglaixequocte.com

Đánh giá bài viết uy Định Về Giấy Phép Lái Xe Quốc Tế hữu ích

Bài viết Quy Định Về Giấy Phép Lái Xe Quốc Tế đã được đánh giá

uy Định Về Giấy Phép Lái Xe Quốc Tế

QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP LÁI XE QUỐC TẾ

HOTLINE: 0938-32-44-55
User Rating: 4.99 ( 21 votes)

Những bài viết có thể bạn quan tâm!

Back to top button
error: Bài viết có bản quyền vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức !!