Xu hướng

Cấp giấy phép lái xe quốc tế

Cấp giấy phép lái xe quốc tế qua mạng, thủ tục đơn giản, chi phí thấp, chỉ 3 ngày có bằng, thời hạn GPLX quốc tế 20 năm, sử dung 192 nước.

Cấp giấy phép lái xe quốc tế là gì?

Cấp giấy phép lái xe quốc tế là cấp giấy phép lái xe cho người Việt Nam, người nước ngoài đã có bằng lái xe quốc gia Việt Nam hoặc bằng lái xe quốc gia của nước ngoài còn thời hạn sử dụng có nhu cầu đi du lịch, đi công tác, đi thăm bạn bè, người thân hoặc đi du học, định cư ở nước ngoài,… cần điều khiển phương tiện tham gia giao thông ở nước sở tại mà không muốn phải học và thi bằng lái xe ở nước ngoài thì có thể tiến hành đăng ký cấp giấy phép lái xe quốc tế nếu đủ các điều kiện cần thiết theo quy định.

Những bài viết có thể bạn quan tâm!

🔻 Những bài viết có thể bạn quan tâm!

Quy định về cấp giấy phép lái xe quốc tế

Quy định về đối tượng cấp giấy phép lái xe quốc tế

Theo quy định, cả giấy phép lái xe IDP do Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam cấp và bằng lái xe quốc tế IAA do Hiệp Hội Ô Tô Quốc Tế Mỹ cấp thì đối tượng được cấp giấy phép lái xe quốc tế bao gồm cả người có quốc tịch Việt Nam, người có 2 quốc tịch (song tịch) và cả người có quốc tịch nước ngoài.

Quy định về loại bằng được chuyển đổi sang giấy phép lái xe quốc tế

 • Giấy phép lái xe quốc tế IDP do Việt Nam cấp thì Tổng Cục Đường Bộ quy định loại giấy phép lái xe quốc gia Việt Nam phải là mẫu mới được làm bằng vật liệu nhựa PET – giống thẻ ATM của ngân hàng. Theo quy định hiện nay, bằng thẻ giấy cũ và bằng lái xe quốc gia nước ngoài không được phép đổi bằng lái xe quốc tế IDP.
 • Bằng lái xe quốc tế IAA do Mỹ cấp theo quy định của Hiệp hội ô tô quốc tế IAA thì bằng lái xe quốc gia Việt Nam bằng thẻ giấy, thẻ nhựa PET và giấy phép lái xe quốc gia của nước ngoài đều có thể đăng ký thủ tục đổi bằng lái xe quốc tế IAA để sử dụng.

Quy định về hạng bằng sau khi đổi và hạng giấy phép lái xe quốc tế được phép sử dụng

 • Quy định về hạng giấy phép lái xe quốc tế: Theo quy định, hạng GPLX quốc tế sau khi đổi sẽ đồng hạng với giấy phép lái xe quốc gia dùng để đổi.
  • Ví dụ: Hạng giấy phép lái xe quốc gia Việt Nam là hạng ô tô B2 thì khi đổi sang bằng lái xe quốc tế trong bằng lái xe quốc tế sẽ có hạng ô tô B và B1 (vì trong quy định hạng bằng quốc tế không có hạng B2)
  • Trong hạng bằng lái xe quốc gia Việt Nam có bằng xe máy A2 thì khi đổi sang GPLX quốc tế sẽ có hạng là: A và A1.
 • Quy định về hạng giấy phép lái xe quốc tế được sử dụng để tham gia giao thông ở nước ngoài: Việc sử dụng hạng giấy phép lái xe được sử dụng được thực hiện theo nguyên tắc đồng hạng, tức là nếu trong bằng Việt Nam có hạng ô tô thì sang nước ngoài Quý khách sẽ lái được ô tô từ 4 đến 9 chỗ, trong bằng Việt Nam có hạng xe máy thì Quý khách lái được xe máy ở nước ngoài.
Cấp giấy phép lái xe quốc tế
Xin cấp giấy phép lái xe quốc tế qua mạng

Quy định về thời hạn giấy phép lái xe quốc tế

 • Thời hạn giấy phép lái xe quốc tế IDP do Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam cấp theo Công ước Vienna (viết tắc là Công ước Viên) 1968 chỉ có 1 thời hạn duy nhất là 3 năm.
 • Thời hạn bằng lái xe quốc tế IAA do Hiệp hội ô tô quốc tế Mỹ cấp theo 2 Công ước 1949 và Công ước Vienna 1968 thì thời hạn GPLX quốc tế IAA được chia làm các thời hạn 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm.

Quy định về độ tuổi và thời gian cấp bằng lái xe quốc tế

 • Quy định về độ tuổi được cấp giấy phép lái xe quốc tế: Người Việt Nam, người nước ngoài độ tuổi từ 18 tuổi trở lên đã có giấy phép lái xe quốc gia hợp lệ và còn thời hạn sử dụng là đủ điều kiện để tiến hành thủ tục đổi giấy phép lái xe quốc tế.
 • Thời gian cấp giấy phép lái xe quốc tế IDP của Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam trong trường hợp đổi giấy phép lái xe quốc tế online qua mạng là từ 5-6 ngày làm việc. Thời gian cấp đổi bằng lái xe quốc tế IAA của Mỹ cấp có thể chọn là 9 ngày hoặc 4 ngày làm việc.

Những quy định khi sử dụng giấy phép lái xe quốc tế

 • Giấy phép lái xe quốc tế được đổi từ giấy phép lái xe quốc gia nên không có gia trị độc lập do đó khi sử dụng GPLX quốc tế cần mang theo cả bằng lái xe quốc tế và bằng lái xe quốc gia còn thời hạn sử dụng theo cùng.
 • GPLX quốc tế được cam kết sử dụng được 100% cho các trường hợp đi nước ngoài với visa hoặc tạm trú ngắn hạn như đi du lịch, lưu diễn, công tác, thăm bạn bè người thân ở nước ngoài.
 • Bằng lái xe quốc tế bị hạn chế sử dụng trong các trường hợp đi nước ngoài với visa hoặc tạm trú dài hạn như đi du học hoặc định cư,…
 • Trong 1 số trường hợp nhất định giấy phép lái xe quốc tế có thể thay thế giấy tờ tùy thân như hộ chiếu để mở thẻ ATM ngân hàng, thuê xe hoặc đặt phòng khách sạn,…
 • Tại Việt Nam, giấy phép lái xe quốc tế IAA chỉ cho phép người nước ngoài sử dụng với visa hoặc tạm trú tại Việt Nam dưới 3 tháng.
 • Người Việt Nam thì tại Việt Nam chỉ được phép sử dụng bằng lái xe quốc gia Việt Nam không được sử dụng giấy phép lái xe quốc tế tại Việt Nam.

Thủ tục cấp giấy phép lái xe quốc tế online

Mỗi một tổ chức, mỗi một hiệp hội đều đưa ra những tiêu chí và quy định rõ ràng về quy trình, hồ sơ, thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe quốc tế online. Trong nội dung bài viết này, Văn phòng Doanh Nhân Việt xin hướng dẫn Quý khách chuẩn bị thủ tục cấp bằng lái xe quốc tế IAA do Mỹ cấp và IDP do Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam cấp.

Thủ tục cấp giấy phép lái xe quốc tế IAA online

THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE QUỐC TẾ IAA

 • Giấy phép lái xe Việt Nam hoặc giấy phép lái xe nước ngoài
 • Mặt thông tin trên hộ chiếu hoặc chứng minh nhân nhân hoặc căn cước công dân
 • 1 ảnh thẻ nền xanh hoặc trắng kích thước 3×4 hoặc 5×5
 • 1 chữ ký mẫu ký rõ trên giấy trắng (không cần ghi rõ họ và tên)

Thủ tục cấp gplx quốc tế IDP qua mạng

THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE QUỐC TẾ IDP

 • Giấy phép lái xe quốc gia Việt Nam vật liệu 
 • Mặt thông tin trên hộ chiếu hoặc chứng minh nhân nhân hoặc căn cước công dân
 • 1 ảnh thẻ nền xanh hoặc trắng kích thước 3×4 hoặc 5×5
 • 1 chữ ký mẫu ký rõ trên giấy trắng (không cần ghi rõ họ và tên)

Lệ phí cấp giấy phép lái xe quốc tế qua mạng

Lệ phí cấp giấy phép lái xe quốc tế IAA qua mạng

Phí cấp giấy phép lái xe quốc tế IAA qua mạng được Hiệp hội ô tô quốc tế Mỹ tính và đưa ra dựa trên lệ phí xét duyệt, phí xử lý hồ sơ, lệ phí cấp GPLX quốc tế và phí vận chuyển DHL giấy phép lái xe quốc tế từ Mỹ về Việt Nam.

Dưới đây là chi tiết các khoản phí là lệ phí cấp gplx quốc tế do Hiệp hội ô tô quốc tế IAA cấp

Cách đổi bằng lái xe quốc tế IAA (International automobile association)
Thời hạn bằng 4 ngày 9 ngày 15 ngày
Trọn gói không phát sinh và đã có bảo hiểm đầy đủ
1 năm 2.100.000 vnd 1.700.000 vnd 1.500.000 vnd
3 năm 2.300.000 vnd 1.900.000 vnd 1.700.000 vnd
5 năm 2.500.000 vnd 2.100.000 vnd 1.900.000 vnd
10 năm 2.700.000 vnd 2.400.000 vnd 2.200.000 vnd
20 năm 2.900.000 vnd 2.600.000 vnd 2.400.000 vnd
Cấp bằng lái xe quốc tế bao nhiêu tiền?

Lệ phí cấp giấy phép lái xe quốc tế IDP qua mạng

Phí làm giấy phép lái xe quốc tế IDP của Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam cấp được tính dựa trên chi phí xử lý, xét duyệt hồ sơ, lệ phí cấp bằng lái xe quốc tế thẻ nhựa PET 135.000 vnđ và chi phí vận chuyển phát nhanh bằng từ địa chỉ của Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam về tới nhà người dân theo quy định.

Xin cấp giấy phép lái xe quốc tế ở đâu?

Quý khách cần giấy phép lái xe quốc tế để lái xe ở nước ngoài nhưng lại không biết xin cấp giấy phép lái xe quốc tế ở đâu uy tín, chất lượng, thủ tục đơn giản nhanh có bằng, chi phí thấp thì hãy liên hệ ngay Văn phòng Doanh Nhân Việt với hơn 7 năm cấp đổi bằng cho hơn 5000 người chúng tôi cam kết mang đến cho Quý khách dịch vụ tốt nhất với mức phí hợp lý nhất.

 • Xin cấp giấy phép lái xe quốc tế tại TPHCM: 459 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TPHCM
 • cấp gplx quốc tế tại Hà Nội: Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Làm giấy phép lái xe quốc tế tại Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Long An, Tiền Giang, Bắc Giang, Bắc Ninh,… nhận đổi bằng lái xe quốc tế trên toàn quốc.
 • Điện thoại: 0932-100-040
 • Zalo/ Viber: 0938-32-44-55
 • Email: doibanglaixe459@gmail.com
 • Website chính thức: https://doibanglaixenuocngoai.vn/
 • Xem thông tin chi tiết đăng ký xin cấp đổi giấy phép lái xe quốc tế thủ tục đơn giản, nhanh có bằng tại: https://doibanglaixenuocngoai.vn/cap-giay-phep-lai-xe-quoc-te.html

Từ khóa liên quan được nhiều người tìm kiếm: cap giay phep lai xe quoc te
cấp giấy phép lái xe quốc tế cấp giấy phép lái xe quốc tế trực tuyến
cấp giấy phép lái xe quốc tế qua mạng xin cấp giấy phép lái xe quốc tế
lệ phí cấp giấy phép lái xe quốc tế phí cấp giấy phép lái xe quốc tế
thủ tục cấp giấy phép lái xe quốc tế hồ sơ cấp giấy phép lái xe quốc tế
mức phí cấp giấy phép lái xe quốc tế cấp giấy phép lái xe quốc tế online
cấp giấy phép lái xe quốc tế là gì đăng ký cấp giấy phép lái xe quốc tế
cấp giấy phép lái xe quốc tế ở đâu dịch vụ công cấp giấy phép lái xe quốc tế
đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế cấp giấy phép lái xe quốc tế tại việt nam
Hotline/ Zalo/ Viber: 0932100040 – wWw.doibanglaixequocte.com

Đánh giá bài viết Cấp Giấy Phép Lái Xe Quốc Tế hữu ích

Bài viết Cấp Giấy Phép Lái Xe Quốc Tế đã được đánh giá

Cấp Giấy Phép Lái Xe Quốc Tế

CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE QUỐC TẾ

HOTLINE: 0938-32-44-55
User Rating: 5 ( 2 votes)

Back to top button
error: Bài viết có bản quyền vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức !!