Xu hướng

Điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế IAA – IDP

Điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế IAA - IDP - Đổi bằng lái xe quốc tế sang Việt Nam qua mạng, thủ tục đơn giản, phí thấp, có bằng nhanh

Điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế – Văn phòng Doanh Nhân Việt xin kính chào Quý khách trong phạm vi bài viết này Văn phòng Doanh Nhân Việt xin gửi đến Quý khách hướng dẫn cụ thể về các kiều kiện cần thiết để đổi bằng lái xe Việt Nam sang quốc tế, đổi bằng lái xe nước ngoài sang quốc tế và đổi bằng lái xe quốc tế sang Việt Nam xin mời Quý khách cùng theo dõi.

Điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế IAA

Để đổi bằng lái xe quốc tế IAA cho người có quốc tịch Việt Nam hoặc người có quốc tịch nước ngoài hay người có 2 quốc tịch thì người muốn đăng ký đổi bằng lái xe quốc tế IAA cần đảm bảo các kiều kiện đổi bằng lái xe quốc tế IAA sau đây:

Điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế IAA cho người quốc tịch Việt Nam

Người có quốc tịch Việt Nam là người chỉ có duy nhất một quốc tịch Việt Nam, chỉ có chứng minh nhân dân Việt Nam và hộ chiếu của Việt Nam. Điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế IAA cho trường hợp này được quy định như sau:

 • Có bằng lái xe Việt Nam (GPLX – giấy phép lái xe Việt Nam) hoặc bằng lái xe nước ngoài (GPLX – giấy phép lái xe nước ngoài) là bằng thật và phải còn thời hạn sử dụng;
 • Có chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân Việt Nam hoặc có hộ chiếu Việt Nam.

Với ngời đã có bằng lái xe Việt Nam bằng thẻ nhựa PET giống thẻ ATM của ngân hàng nếu không có chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ hộ chiếu thì vẫn đủ điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế IAA do Hiệp Hội Ô Tô Quốc Tế Mỹ cấp

Điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế IAA cho người quốc tịch nước ngoài

Người có quốc tịch nước ngoài là người chỉ có duy nhất một quốc tịch của một quốc gia nào đó (một nước nào đó), người này chỉ có hộ chiếu nước ngoài. Điều điện đổi bằng lái xe quốc tế IAA cho người quốc tịch nước ngoài là:

 • Có giấy phép lái xe nước ngoài (GPLX – bằng lái xe nước ngoài) hoặc giấy phép lái xe Việt Nam (GPLX – bằng lái xe Việt Nam) là bằng thật và vẫn còn giá trị sử dụng tại thời điểm đăng ký thủ tục đổi bằng lái xe quốc tế IAA;
 • Có hộ chiếu nước ngoài còn tời hạn sử dụng.

Người nước ngoài đủ các điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế IAA như Văn phòng Doanh Nhân Việt vừa nêu ở trên thì có thể tiến hành đăng ký thủ tục xin cấp đổi bằng lái xe quốc tế IAA để sử dụng trên 192 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế IAA cho người có 2 quốc tịch (song tịch – Việt Nam và nước ngoài)

Người có 2 quốc tịch là người mang trong mình song song 2 quốc tịch, có thể là quốc tịch Việt Nam và nước ngoài hoặc nước ngoài và nước ngoài. Với người có 2 quốc tịch thì điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế IAA được quy định cụ thẻ như sau:

 • Có bằng lái xe – giấy phép lái xe Việt Nam hoặc giấy phép lái xe – bằng lái xe nước ngoài còn thời hạn sử dụng và bằng dùng để đổi sang bằng lái xe quốc tế IAA phải là bằng thật;
 • Có chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ hộ chiếu Việt Nam;
 • Có hộ chiếu nước ngoài còn tời hạn sử dụng theo quy định.

Điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế IAA nhưng Văn phòng Doanh Nhân Việt đã nêu ở trên nếu Quý khách hội đủ các điều kiện cần thiết đó thì Quý khách có thể chuẩn bị hồ sơ và tiến hành thủ tục xin chuyển đổi bằng lái xe quốc tế IAA theo quy định.

Điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế
Điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế IAA – IDP – Điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế sang Việt Nam

Điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế Tổng Cục Đường Bộ IDP – Việt Nam cấp

Khác với điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế IAA do Mỹ cấp, việc đổi bằng lái xe quốc tế Tổng Cục Đường Bộ được Quy định cụ thể chi tiết hơn và đối tượng được phép xin cấp đổi bằng lái xe quốc tế IDP do Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam cấp cũng ở trong phạm vi hẹp hơn. Cụ thể điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế Tổng Cục Đường Bộ cho các đối tượng là người nước ngoài, người Việt Nam và người có 2 quốc tịch được quy định cụ thể như sau:

Điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế Tổng Cục Đường Bộ IDP cho người Việt Nam

Người Việt Nam muốn đổi bằng lái xe quốc tế Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam cấp IDP thì cần có các điều kiện như sau:

 • Có bằng lái xe Việt Nam là bằng thẻ nhựa PET – giấy phép lái xe Việt Nam (GPLX) là bằng thật và còn thời hạn sử dụng;
 • Có hộ chiếu Việt Nam đang trong thời gian còn hiệu lực sử dụng;
 • Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân (có thể có hoặc không)

Điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam cho người quốc tịch Việt Nam thật đơn giản phải không nào!

Điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế Tổng Cục Đường Bộ IDP cho người song tịch (2 quốc tịch – quốc tịch Việt Nam và quốc tịch nước ngoài)

Điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế IDP do Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam cấp được quy định cụ thể như sau:

 • Có giấy phép lái xe Việt Nam là bằng thẻ nhựa cứng giống thẻ ATM ngân hàng – bằng lái xe Việt Nam (GPLX) là bằng thật có lưu đầy đủ thông tin trên hệ thống quản lý của Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam.
 • Có hộ chiếu Việt Nam, có hộ chiếu nước ngoài còn thời hạn sử dụng;
 • Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân (có thể có hoặc không).

Muốn đổi bằng lái xe quốc tế Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam cấp với đầy đủ các điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế Tổng Cục Đường Bộ như đã nêu ở trên thì Quý khách hãy liên hệ ngay Văn phòng Doanh Nhân Việt nhé.

Điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam IDP cho người nước ngoài

Để đổi bằng lái xe quốc tế IDP do Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam cấp sử dụng trên 85 quốc gia thì người nước ngoài cần có đủ các kiều kiện đổi bằng lái xe quốc tế IDP sau đây:

 • Có bằng lái xe Việt Nam – giấy phép lái xe Việt Nam có thông tin quản lý trên Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam và bằng lái xe Việt Nam phải là bằng thẻ nhựa và còn thời hạn sử dụng;
 • Có hộ chiếu nước ngoài vẫn còn hiệu lực;
 • Có visa hoặc tạm trú còn thời hạn (thời hạn còn dài hoặc ngắn đều được).

Người nước ngoài có đủ các kiều kiện đổi bằng lái xe quốc tế Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam cấp – IDP thì hãy tiến hành nộp thủ tục hồ sơ để xin cấp đổi giấy phép lái xe quốc tế IDP do Việt Nam cấp nhé!

Một số lưu ý trong điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế IAA do Mỹ cấp và IDP do Việt Nam cấp

 • Cả bằng lái xe quốc tế IAA và IDP đều nhận đổi cho mọi đối tượng là người Việt Nam, người nước ngoài và cả người có 2 quốc tịch;
 • Đổi bằng lá xe quốc tế IAA do Hiệp Hội Ô Tô Quốc Tế Mỹ cấp thì cấp cho cả người có bằng lái xe bằng thẻ giấy cũ (mẫu cũ) và cấp cho cả người có bằng lái xe thẻ nhưa – PET;
 • Đổi bằng lái xe quốc tế IAA thì bằng lái xe Việt Nam hoặc bằng lái xe nước ngoài đều có đủ điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế IAA;
 • Điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam cấp chỉ nhận đổi cho người đã có bằng lái xe quốc gia Việt Nam chứng không nhận đổi cho người có bằng lái xe nước ngoài;
 • Đổi bằng lái xe quốc tế IDP do Việt Nam cấp chỉ nhận chuyển đổi cho người đã có bằng lái xe bằng thẻ nhựa PET giống thẻ ATM của ngân hàng, không nhận đổi bằng Việt Nam bằng thẻ giấy mềm trước đây (mẫu cũ);
 • Đổi bằng lái xe quốc tế IAA do Mỹ cấp và đổi bằng lái xe quốc tế IDP do Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam cấp đều có thể đăng ký đổi bằng lá xe quốc tế online qua mạng và giao bằng về tận nhà miễn phí chứ người đổi bằng không cần phải có mặt.
Điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế
Điều kiện đổi giấy phép lái xe quốc tế IAA – IDP Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam

Điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế sang Việt Nam

Điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế sang Việt Nam cho người quốc tịch nước ngoài

Người nước ngoài có visa thị thực hoặc thẻ tạm trú hoặc dấu tạm trú tại Việt Nam dài hơn 3 tháng, có nhu cầu lái xe tại Việt Nam thì cần đổi bằng lái xe quốc tế sang Việt Nam để được lái xe an toàn và hợp pháp tại Việt Nam. Điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế sang Việt Nam cho người nước ngoài được quy định cụ thể như sau:

 • 2 mặt bằng lái xe quốc tế (giấy phép lái xe quốc tế)
 • Mặt thông tin trên hộ chiếu nước ngoài
 • Visa thị thực hoặc thẻ tạm trú hoặc dấu tạm trú có thời hạn từ 3 tháng trở lên
 • Địa chỉ cư trú cụ thể và rõ ràng tại Việt Nam
 • 1 tấm ảnh thẻ nền xanh hoặc nền trắng, kích thước: 3×4 hoặc 4×6 hoặc 5×5

Điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế sang Việt Nam cho người có 2 quốc tịch

Với người có 2 quốc tịch thì điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế sang Việt Nam được Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam quy định cụ thể như sau:

 • 2 mặt bằng lái xe quốc tế (giấy phép lái xe quốc tế)
 • Mặt thông tin trên hộ chiếu Việt Nam
 • Mặt thông tin trên hộ chiếu nước ngoài
 • Dấu nhập cảnh vào Việt Nam do phòng Xuất nhập cảnh đóng dấu
 • Có địa chỉ cư trú tại Việt Nam rõ ràng và cụ thể
 • 1 tấm ảnh thẻ 3×4 hoặc 4×6 hoặc 5×5

Điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế sang Việt Nam cho người có quốc tịch Việt Nam

Với người có quốc tịch Việt Nam theo quy định hiện nay thì điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế sang Việt Nam được quy định cụ thể, chi tiết như sau:

 • 2 mặt bằng lái xe quốc tế (giấy phép lái xe quốc tế)
 • Thẻ cư trú hoặc visa ở nước ngoài (visa giấy dán trong cuốn hộ chiếu hoặc visa điện tử đều được)
 • 2 mặt chứng minh nhân dân Việt Nam (nếu có)
 • Mặt thông tin trên hộ chiếu
 • 1 tấm ảnh thẻ nền xanh hoặc nền trắng

Xin lưu ý: Với người có quốc tịch Việt Nam thì ngoài các điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế sang Việt Nam mà Văn phòng Doanh Nhân Việt đã nêu ở trên thì người đổi bằng cần phải có thêm xác thực bằng ở Đại Sứ Quán và cần phải làm hợp pháp hóa ở Cục Lãnh Sự.

Hướng dẫn điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế tại Văn phòng Doanh Nhân Việt

Quý khách cần biết về quy trình, thủ tục, hồ sơ, các bước cũng như các kiều kiện cần thiết khác để:

thì hãy liên hệ ngay Văn phòng Doanh Nhân Việt để được hỗ trợ với dịch vụ đổi bằng lái xe tốt nhất với mức phí thấp nhất.

 • Tư vấn điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế tại TPHCM: 459 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TPHCM
 • Hướng dẫn điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế tại Hà Nội Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Quý khách ở các tỉnh thành khác như: Nghệ An, Thanh Hóa, Vũng Tàu, Nha Trang, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc Ninh,… cần hỗ trợ giải đáp thắc mắc về các điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế xin vui lòng liên hệ Zalo/ Viber: 0938-32-44-55 hoặc 0932-100-040 hoặc Email: doibanglaixe459@gmail.com.
 • Website: https://doibanglaixenuocngoai.vn/
 • Xin thông tin chi tiết về điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế qua mạng tại địa chỉ: https://doibanglaixenuocngoai.vn/dieu-kien-doi-bang-lai-xe-quoc-te.html

Một số từ khóa liên quan được nhiều người tìm kiếm: dieu kien doi bang lai xe quoc te

Điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế IAA – IDP
đổi bằng lái xe quốc tế điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế tổng cục đường bộ
đổi bằng lái xe quốc tế iaa đổi bằng lái xe quốc tế sang việt nam
đổi bằng lái xe quốc tế idp điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế sang việt nam
đổi bằng lái xe quốc tế tổng cục đường bộ điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế qua mạng
điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế online
điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế iaa điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế văn phòng doanh nhân việt
điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế idp điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế 459 sư vạn hạnh
điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế tại việt nam điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế tại hà nội
điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế tại tphcm điều kiện đổi bằng lái xe quốc tế 459 tại đà nẵng
Hotline/ Zalo/ Viber: 0932100040 – wWw.doibanglaixequocte.com

Đánh giá bài viết Điều Kiện Đổi Bằng Lái Xe Quốc Tế hữu ích

Bài viết Điều Kiện Đổi Bằng Lái Xe Quốc Tế đã được đánh giá

Bài viết Điều Kiện Đổi Bằng Lái Xe Quốc Tế với tổng điểm

ĐIỀU KIỆN ĐỔI BẰNG LÁI XE QUỐC TẾ

HOTLINE: 0938-32-44-55
User Rating: 5 ( 17 votes)

Những bài viết có thể bạn quan tâm!

Back to top button
error: Bài viết có bản quyền vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức !!