Xu hướng

Biển Báo Cấm: Ý nghĩa, tác dụng, cách nhận biết biển báo cấm giao thông đường bộ

Biển báo cấm - 62 biển báo cấm mới nhất, chuẩn nhất 2021 theo QCVN 41:2019/BGTVT về báo hiệu đường bộ tài xế cần nhớ để tránh bị "phạt oan".

Biển báo cấm là 1 trong 5 nhóm biển báo hiệu đường bộ và cũng là một trong những nhóm biển báo giao thông đường bộ quan trọng bật nhất. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông như: xe máy, xe mô tô, xe ô tô, xe tải, xe khách, xe máy kéo, xe kéo sơ-mi-rơ-moóc,… cần phải nắm cách nhận biết biển báo cấm cũng như tác dụng, ý nghĩa của từng biển báo cấm như:

Những bài viết có thể bạn quan tâm!
  • Biển báo cấm đi ngược chiều
  • Biển báo cấm dừng; Biển báo cấm đỗ xe
  • Biển báo cấm người đi bộ
  • Biển báo cấm xe tải
  • Biển báo cấm xe đạp; Biển báo cấm xe gắn máy
  • Biển báo cấm rẽ trái; Biển báo cấm rẽ phải
  • Biển báo cấm vượt
  • Biển báo cấm ô tô
  • Biển báo cấm quay đầu

… để tránh vi phạm luật giao thông đường bộ sẽ bị xử phạt nặng chúng ta cùng tìm hiểu đặc điểm chung cũng như ý nghĩa của các biển báo cấm mới nhất hiện nay nhé!

Biển báo cấm là gì?

Biển báo cấm là nhóm biển biểu thị các điều cấm mà người tham gia giao thông không được vi phạm. Biển báo cấm chủ yếu có dạng hình tròn, viền đỏ, nền màu trắng, trên nền có hình vẽ hoặc chữ số, chữ viết màu đen thể hiện điều cấm, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Biển báo cấm tác dụng và cách nhận biết

Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm. Người tham gia giao thông phải chấp hành những điều cấm mà nội dung biển đã thể hiện.

Các biển báo cấm đều có dạng hình tròn. Nền biển hầu hết là mầu trắng, trên nền có vẽ hình mầu đen đặc trưng cho điều cấm hoặc hạn chế sự đi lại của người và phương tiện tham gia giao thông.

Tên gọi và ý nghĩa biển báo cấm

Biển báo cấm có có mã P (cấm) và DP (hết cấm) với tên và ý nghĩa các biển như sau:

Biển báoÝ nghĩa
Biển báo đường cấm
Biển báo đường cấm
Biển số P.101 “Đường cấm”: Biển báo đường cấm tất cả các loại phương tiện tham gia giao thông đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.
Biển báo cấm đi ngược chiều
Biển báo cấm đi ngược chiều
Biển số P.102 “Cấm đi ngược chiều”: Biển báo đường cấm tất cả các loại phương tiện tham gia giao thông đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo Luật giao thông đường bộ.
Biển báo cấm ô tô
Biến báo cấm ô tô

Biển số P.103a “Cấm ô tô”: Biển báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả mô tô 3 bánh có thùng đi qua, trừ xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.
Cấm ô tô rẽ phải
Biển báo cấm ô tô rẽ phải
Biển số P.103b “Cấm ô tô rẽ phải”: Biển báo đường cấm xe ô tô rẻ phải (kể cả xe mô tô ba bánh), trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.
Cấm ô tô rẽ trái
Biển báo cấm ô tô rẽ trái
Biển số P.103c “Cấm ô tô rẽ trái”: Biển báo đường cấm xe ô tô rẽ trái và cũng không được phép quay đầu xe, trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.
Biển báo cấm mô tô
Biển báo cấm mô tô
Biển số P.104 “Cấm mô tô”: Biển báo đường cấm tất cả các loại mô tô đi qua, trừ các loại xe mô tô được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.
Biển báo cấm ô tô và mô tô
Biển báo cấm ô tô và mô tô
Biển số P.105 “Cấm ô tô và mô tô”: Biển báo đường cấm tất cả xe cơ giới và xe mô tô đi qua trừ xe gắn máy và xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.
Biển báo cấm xe tải
Biển báo cấm xe tải
Biển số P.106a“Cấm ô tô tải”: Biển báo đường cấm tất cả các loại xe ô tô tải trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ, hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và xe máy chuyên dùng.
Biển báo cấm ô tô tải
Biển báo cấm ô tô tải
Biển số P.106b “Cấm ô tô tải”: Biển báo đường cấm tất cả các loại xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn 2,5 tấn đi qua, hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và xe máy chuyên dùng.
Biển báo cấm ô tô tải
Biển báo cấm ô tô tải
Biển số P.106 (a, b, c) “Cấm ô tô tải”:
Biển báo đường cấm tất cả các loại xe ô tô tải chở hàng nguy hiểm.
Biển báo cấm ô tô khách và ô tô tải
Biển báo cấm ô tô khách và ô tô tải
Biển số P.107 “Cấm ô tô khách và ô tô tải”: Biển báo đường cấm xe ô tô khách và các loại xe ô tô tải, kể cả máy kéo và xe máy chuyên dùng đi qua, trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.
Biển báo cấm xe ô tô khách
Biển báo cấm xe ô tô khách
Biển số P.107a “Cấm xe ô tô khách”: Biển báo đường cấm ôtô chở khách đi qua trừ các xe ưu tiên theo quy định. Biển này không cấm xe buýt.
Biển báo cấm xe ô tô taxi
Biển báo cấm xe ô tô taxi
Biển số P.107b “Cấm xe ôtô taxi”: Biển báo đường cấm ôtô taxi đi lại. Trường hợp cấm xe ô tô taxi theo giờ thì đặt biển phụ ghi giờ cấm.

Biển báo cấm ô tô kéo moóc
Biển báo cấm ô tô kéo moóc
Biển số P.108 “Cấm ô tô kéo moóc”: Biển báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kéo theo rơ moóc kể cả xe mô tô, máy kéo, xe ô tô khách kéo theo rơ moóc đi qua, trừ loại xe ô tô sơ mi rơ moóc và các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ (có kéo theo rơ moóc).

Biển báo cấm xe sơ mi rơ moóc
Biển báo cấm xe sơ-mi-rơ-moóc
Biển số P.108a “Cấm xe sơ-mi-rơ-moóc “: Biển báo đường cấm các loại xe sơ-mi-rơ-moóc và các xe kéo rơ-moóc trừ các xe được ưu tiên (có dạng xe sơ-mi-rơ-moóc hoặc có kéo theo rơ-moóc) theo quy định.

Biển báo cấm máy kéo
Biển báo cấm máy kéo
Biển số P.109 “Cấm máy kéo”: Biển báo đường cấm tất cả các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích đi qua.
Biển báo cấm đi xe đạp
Biển báo cấm đi xe đạp
Biển số P.110a “Cấm đi xe đạp”: Biển báo đường cấm xe đạp đi qua. Biển không có giá trị cấm những người dắt xe đạp.


Cấm xe đạp thồ
Biển báo cấm xe đạp thồ
Biển số P.110b “Cấm xe đạp thồ”: Biển báo đường cấm xe đạp thồ đi qua. Biển không có giá trị cấm người dắt loại xe này.

Biến báo cấm xe gắn máy
Biển báo cấm xe gắn máy
Biển số P.111a “Cấm xe gắn máy”: Biển báo đường cấm xe gắn máy đi qua. Biển không có giá trị cấm đối với xe đạp.


Biến báo cấm xe ba bánh loại có động cơ
Biển báo cấm xe ba bánh loại có động cơ – P.111b – P.111c
Biển số P.111b và P.111c “Cấm xe ba bánh loại có động cơ”: Biển báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy…
Biển báo cấm xe ba bánh loại không có động cơ
Biển báo cấm xe ba bánh loại không có động cơ
Biển số P.111d “Cấm xe ba bánh loại không có động cơ”: Biển báo đường cấm xe ba bánh loại không có động cơ như xích lô, xe lôi đạp.

Biển báo cấm người đi bộ
Biển báo cấm người đi bộ
Biển số P.112 “Cấm người đi bộ”: Biển báo đường cấm người đi bộ qua lại.

Biển báo cấm xe người kéo, đẩy
Biển báo cấm xe người kéo, đẩy
Biển số P.113 “Cấm xe người kéo, đẩy”: Biển báo đường cấm xe người kéo đẩy đi qua. Biển không có giá trị cấm những xe nôi của trẻ em và phương tiện chuyên dùng để đi lại của những người khuyết tật.

Biển báo cấm xe súc vật kéo
Biển báo cấm xe súc vật kéo
Biển số P.114 “Cấm xe súc vật kéo”: Biển báo đường cấm sức vật vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng đi qua.


Biển báo cấm hạn chế trọng lượng xe
Biến báo cấm hạn chế trọng lượng xe
Biển số P.115 “Hạn chế trọng lượng xe”: Biển báo đường cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ kể cả các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) vượt quá trị số ghi trên biển tính bằng tấn đi qua.

Biển báo hạn chế trong lượng trên trục xe
Biển báo cấm hạn chế trọng lượng trên trục xe
Biển số P.116 “Hạn chế trọng lượng trên trục xe”: Biển báo đường cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ, kể cả các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) phân bố trên một trục bất kỳ của xe vượt quá trị số ghi trên biển tính bằng tấn đi qua.

Biển báo hạn chế chiều cao
Biển báo cấm hạn chế chiều cao
Biển số P.117 “Hạn chế chiều cao”: Biển có hiệu lực cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ đi qua, kể cả các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ có chiều cao (tính đến điểm cao nhất cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển tính bằng mét đi qua.

Biển báo cấm hạn chế chiều ngang
Biển báo cấm hạn chế chiều ngang
Biển số P.118 “Hạn chế chiều ngang”: Biển có hiệu lực cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ kể cả các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ có chiều ngang (cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển tính bằng mét đi qua.

Biển báo cấm hạn chế chiều dài ô tô
Biển báo cấm hạn chế chiều dài ô tô
Biển số P.119 “Hạn chế chiều dài ô tô”: Biển báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ), kể cả các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ, có độ dài toàn bộ (cả xe và hàng) vượt quá trị số ghi trên biển tính bằng mét đi qua.

Biển báo cấm hạn chế chiều dài ô tô kéo moóc
Biển báo cấm hạn chế chiều dài ô tô kéo moóc
Biển số P.120 “Hạn chế chiều dài ô tô kéo moóc”: Biển báo đường cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ kéo theo rơ moóc kể cả ô tô sơ mi rơ moóc và các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ kéo theo rơ moóc có độ dài toàn bộ (cả xe, rơ moóc và hàng) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.

Biển báo cấm cự ly tối thiểu giữa hai xe
Biển báo cấm cụ ly tối thiểu giữa hai xe
Biển số P.121 “Cự ly tối thiểu giữa hai xe”: Biển báo xe ô tô phải đi cách nhau một khoảng tối thiểu.
Biển có hiệu lực cấm các xe ô tô không được đi cách nhau với cự ly nhỏ hơn trị số ghi trên biển tính bằng mét, kể cả các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.

Biển báo cấm rẽ trái
Biển báo cấm rẽ trái
Biển số P.123a “Cấm rẽ trái”: Biển báo đường cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ
(xe cơ giới và xe thô sơ) rẽ trái, trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ. Biển không có giá trị cấm quay đầu xe.

Biển báo cấm rẽ phải
Biển báo cấm rẽ phải
Biển số P.123b “Cấm rẽ phải”: Biển báo đường cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ
(xe cơ giới và xe thô sơ) rẽ phải, trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ. Biển không có giá trị cấm quay đầu xe.

Biển báo cấm quay xeBiển báo cấm quay đầu xeBiển số P.124a “Cấm quay xe”: Biển báo đường cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ
quay đầu xe theo kiểu chữ U, trừ các xe được tiên theo Luật Giao
thông đường bộ. Biển không có giá trị cấm rẽ trái để sang hướng đường khác.

Biển báo cấm ô tô quay đầu xeBiển báo cấm ô tô quay đầu xeBiển số P.124b “Cấm ô tô quay đầu xe”: Biển báo đường cấm xe ô tô và xe mô tô 3 bánh quay đầu xe theo kiểu chữ U, trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.

Biển báo cấm rẽ trái và quay đầu xe
Biển báo cấm rẽ trái và quay đầu xe
Biển số P.124c “Cấm rẽ trái và quay đầu xe”: Biển báo cấm các loại xe rẽ trái đồng thời cấm quay đầu, trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.

Biển báo cấm rẽ phải và quay đầu xe
Biển báo cấm rẽ phải và quay đầu xe
Biển số P.124d “Cấm rẽ phải và quay đầu xe”: Biển báo cấm các loại xe rẽ phải đồng thời cấm quay đầu, trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.

Cấm ô tô rẽ trái và quay đầu
Biển báo cấm ô tô rẽ trái và quay xe
Biển số P.124e “Cấm ôtô rẽ trái và quay xe”: Biển báo cấm xe ôtô rẽ trái và đồng thời cấm quay đầu phải, trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.

Biển báo cấm ô tô rẽ phải và quay xe
Biển báo cấm ô tô rẽ phải và quay xe
Biển số P.124f “Cấm ôtô rẽ phải và quay xe”: Biển báo cấm xe ôtô rẽ phải và đồng thời cấm quay đầu phải, trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.

Biển báo cấm vượt
Biển báo cấm vượt
Biển số P.125 “Cấm vượt”: Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới vượt nhau, kể cả các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ. Được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy.
Biển hết hiệu lực cấm khi có biển số DP.133 “Hết cấm vượt”
hoặc đến chỗ có biển số DP.135 “Hết tất cả các lệnh cấm” nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng.
Biển báo cấm ô tô tải vượt
Biển báo cấm ô tô tải vượt
Biển số P.126 “Cấm ô tô tải vượt”: Biển có hiệu lực cấm các loại ôtô tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn 3.500 kg (3,5 tấn) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định vượt xe cơ giới khác. Được phép vượt xe máy 2 bánh, xe gắn máy.
Biển hết hiệu lực cấm khi có biển số DP.133 “Hết cấm vượt” hoặc đến chỗ có biển
số DP.135 “Hết tất cả các lệnh cấm” nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng

Biển báo cấm tốc độ tối đa cho phép
Biển báo tốc độ tối đa cho phép
Biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép”: Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới đường bộ chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển (tính bằng km/h), trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.

Biển báo cấm tốc độ tối đa cho phép về ban đêm
Biển báo tốc độ tối đa cho phép về ban đêm
Biển số P.127a “Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm”: Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới đường bộ chạy ban đêm với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển (tính bằng km/h), trừ một số trường hợp ưu tiên được quy định.
Biển báo cấm biển ghép tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường
Biển báo biển ghép tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường
Biển số P.127b “Biển ghép tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường”: Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới đường bộ chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển (tính bằng km/h) trên từng làn đường, trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.

Biển ghép tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện, trên từng làn đường
Biển báo Biển ghép tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện, trên từng làn đường
Biển số P.127c “Biển ghép tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện, trên từng làn đường”: Biển có hiệu lực cấm từng loại xe cơ giới đường bộ chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển (tính bằng km/h) trên từng làn đường, trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.
 Biển báo cấm: Biển hết hạn chế tốc độ tối đa cho phép theo biển ghépBiển báo hết hạn chế tốc độ tối đa cho phép theo biển ghépBiển số P.127d “Biển hết hạn chế tốc độ tối đa cho phép theo biển ghép”: Biển có giá trị báo cho người tham gia giao thông biết hiệu lực của biển số P.127b, và P.127c hết tác dụng. Kể từ biển này, các xe được phép chạy với tốc độ tối đa đã quy định trong Luật Giao thông đường bộ. Trường hợp “Hết tất cả các lệnh cấm” đặt biển số DP.135.
Biển báo cấm bóp còi
Biển báo cấm bóp còi
Biển số P.128 “Cấm bóp còi”: Biển báo cấm các loại xe cơ giới sử dụng còi. Chiều dài có hiệu lực của biển cấm sử dụng còi được báo bằng biển số S.501 “Phạm vi tác dụng của biển” đặt dưới biển chính (hoặc từ vị trí đặt biển đến vị trí đặt biển số DP.135 “Hết tất cả các lệnh cấm” nếu đồng
thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng).

Biển báo kiểm tra
Biển báo Kiểm tra
Biển số P.129 “Kiểm tra”: Biển báo nơi đặt trạm kiểm tra, các loại phương tiện vận tải qua đó phải dừng lại để làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát theo quy định.

Biển báo cấm dừng xe và đỗ xe
Biển báo cấm dừng xe và đỗ xe
Biển số P.130 “Cấm dừng xe và đỗ xe”: Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đường bộ dừng và đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ (dừng xe là đứng yên, không được tắt động cơ và người lái xe không được rời tay lái).

Biển báo cấm đỗ xe
Biển báo cấm đỗ xe
Biển số P.131 (a,b,c) “Cấm đỗ xe”: Biển số 131a có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển vào bất kể ngày nào, trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.

Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày lẽ
Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày lẻ
Biển số 131b “Cấm đỗ xe” vào những ngày lẻ: Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển vào những ngày lẻ, trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.

Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày chẵn
Biển báo cấm đỗ xe vào những ngày chẵn
Biển số P.131c “Cấm đỗ xe” vào những ngày chẵn: Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển vào những ngày chẵn, trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.

Biển báo cấm nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp
Biển báo nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp
Biển số P.132 “Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp”: Biển báo cho các loại phương tiện giao thông đường bộ (cơ giới và thô sơ), kể cả các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ đi theo chiều nhìn thấy biển phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đi theo chiều ngược lại khi đi qua các đoạn đường và cầu hẹp.

Biển báo hết cấm vượt
Biển báo hết cấm vượt
Biển số DP.133 “Hết cấm vượt”: Biển báo cho người lái xe biết hiệu lực của biển số P.125 “Cấm vượt” và biển số P.126 “Cấm ô tô tải vượt” hết tác dụng.

Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa
Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa
Biển số DP.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”: Biển báo cho người lái xe biết hiệu lực của biển số P.127 “Hạn chế tốc độ tối đa” hết tác dụng. Kể từ biển này, các xe được phép chạy với tốc độ tối đa đã quy định trong Luật Giao thông đường bộ.

Biển báo hết tất cả các lệnh cấm
Biển báo hết tất cả các lệnh cấm
Biển số DP.135 “Hết tất cả các lệnh cấm”: Biển báo cho người lái xe biết hiệu lực của biển số P.121 “Cự ly tối thiểu giữa hai xe” và các biển từ biển số P.125 đến P.131 (a, b, c) được đặt trước đó cùng hết tác dụng.

Biển báo cấm đi thẳng
Biển báo cấm đi thẳng
Biển số P.136 “Cấm đi thẳng”: Biển được đặt trước nơi đường giao nhau và có hiệu lực cấm tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ (cơ giới và thô sơ) đi thẳng ở nơi đường giao nhau. Nếu có quy định riêng về thời gian và loại xe thì có biển báo phụ thời gian hoặc kèm theo hình vẽ loại
xe cấm.

Biển báo cấm rẽ trái và rẽ phải
Biển báo cấm rẽ trái và rẽ phải
Biển số P.137 “Cấm rẽ trái và rẽ phải ”: Biển được đặt trước nơi đường giao nhau và có hiệu lực cấm tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ rẽ trái và rẽ phải ở nơi đường giao nhau. Nếu có quy định riêng về thời gian và loại xe thì có biển báo phụ thời gian hoặc kèm theo hình vẽ loại xe cấm.

Biển báo cấm đi thẳng và rẽ trái
Biển báo cấm đi thẳng và rẽ trái
Biển số P.138 “Cấm đi thẳng và rẽ trái”: Biển được đặt trước nơi đường giao nhau và có hiệu lực cấm tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ đi thẳng và rẽ trái ở nơi đường giao nhau. Nếu có quy định riêng về thời gian và loại xe thì có biển báo phụ thời gian hoặc kèm theo hình vẽ loại xe cấm.

Biển báo cấm đi thẳng và rẽ phải
Biển báo cấm đi thẳng và rẽ phải
Biển số P.139 “Cấm đi thẳng và rẽ phải”: Biển được đặt trước nơi đường giao nhau và có hiệu lực cấm tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ đi thẳng và rẽ phải ở nơi đường giao nhau. Nếu có quy định riêng về thời gian và loại xe thì có biển báo phụ thời gian hoặc kèm theo hình vẽ loại xe cấm.

Biển báo cấm xe công nông và các loại xe tương tự
Biển báo cấm xe công nông và các loại xe tương tự
Biển số P.140 “Cấm xe công nông và các loại xe tương tự”: Biển báo đường cấm tất cả các loại xe công nông và các loại xe tương tự đi qua.


Biển báo cấm theo giờ
Biển báo cấm theo giờ
Biển báo cấm theo giờ: Khi cần báo hiệu cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ theo giờ trong thành phố, thị xã phải đặt biển phụ số S508(a,b) dưới biển cấm và có chú thích bằng tiếng Việt, phụ đề tiếng Anh trong biển này.Ý nghĩa 62 biển báo cấm giao thông đường bộ Việt Nam mới nhất

Trên đây Văn phòng Doanh Nhân Việt đã tổng hợp 62 biển báo cấm mới nhất, chuẩn nhất do Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành và tác dụng, ý nghĩa, cách nhận biết các loại biển báo cấm. Quý Anh/ Chị và các bạn có thể video clip về biển báo cấm trên kênh youtube của Văn phòng Doanh Nhân Việt. Khi xem bạn nhớ nhấn like, share và đăng ký kênh để đóng thông báo khi Văn phòng Doanh Nhân Việt ra các video mới nhất nhé.

Youtube giới thiệu 62 biển báo cấm – biển báo giao thông đường bộ Việt Nam

Nếu Quý Anh/ Chị và các bạn còn vấn đề thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ Văn phòng Doanh Nhân Việt để được hỗ trợ miễn phí nhé.

Từ khóa liên quan được nhiều người tìm kiếm: bien bao cam
biển báo cấm biển báo cấm quay đầu
biển báo cấm đi ngược chiều ý nghĩa biển báo cấm
biển báo cấm dừng biển báo cấm đỗ
các biển báo cấm biển báo cấm xe máy
biển báo cấm đỗ xe biển báo cấm xe khách 16 chỗ
biển báo cấm người đi bộ biển báo cấm đi thẳng
biển báo cấm xe tải biển báo cấm vào
biển báo cấm xe đạp các biển báo cấm giao thông đường bộ
biển báo cấm rẽ trái biển báo cấm tải
biển báo cấm xe gắn máy biển báo cấm giờ xe tải
biển báo cấm vượt biển báo cấm có đặc điểm gì
biển báo cấm có dạng biển báo cấm xe ô tô
biển báo cấm rẽ phải biển báo cấm tải trọng
biển báo cấm ô tô biển báo cấm xe buýt
Hotline/ Zalo/ Viber: 0932100040 – wWw.doibanglaixequocte.com

Đánh giá bài viết Biển Báo Cấm hữu ích

Bài viết Biển Báo Cấm đã được đánh giá

Biển Báo Cấm

BIỂN BÁO CẤM

HOTLINE: 0938-32-44-55
User Rating: 5 ( 6 votes)

Những bài viết có thể bạn quan tâm!

Back to top button
error: Bài viết có bản quyền vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức !!